Spelregels

Uitleenregels Speel-O-Theek

 • Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen lid worden.duplo education
 • Het kind is ingeschreven wanneer het inschrijfformulier geheel is ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.
 • De lidmaatschapskaart staat op naam van het kind.
 • Een duplicaatkaart kost € 3,-.

Lidmaatschapskosten

 • voor 1e kind           € 20,00 per jaar
 • voor 2e kind           € 17,50 per jaar
 • voor 3e e.v. kind     € 15,00 per jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Word je lid in de loop van het contributiejaar, dan wordt het lidmaatschapsgeld berekend over de resterende kwartalen/kwartaal.

Uitleen-inname

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de benodigde aanpassingen rood aangegeven:

 • De ingang van de Speel-O-Theek is aan de Dr. Damstraat (naast Reflexhal). Leden hebben alleen via onze nooduitgang toegang tot de Speel-O-Theek.
 • Inname/uitleen is vanaf 17 augustus NIET meer op afspraak. Er mogen maximaal 2 leden in de Speel-O-Theek.  Er wordt daarvoor gewerkt met 2 winkelmandjes bij de nooduitgang. Zijn de mandjes op, dan vragen wij je buiten te wachten. Maak binnen snel een keuze, zodat leden buiten niet lang hoeven te wachten.
 • Elk kind mag 2 stuks speelgoed lenen voor een periode van maximaal drie weken.
 • Het speelgoed wordt bij inname direct gecontroleerd. Is het speelgoed niet compleet, dan wordt het voor je verlengd zodat je thuis het missende onderdeel kan opzoeken en het de volgende keer compleet kan inleveren.
 • Het speelgoed dient schoon en gesorteerd te worden ingeleverd.
 • Het speelgoed moet zonder batterijen worden ingeleverd.
 • Bij vermiste onderdelen of beschadigd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd.
 • Voor te laat ingeleverd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd van € 0,10 per dag per stuk. Daarbij tellen alle dagen mee, ook de dagen waarop de Speel-O-Theek gesloten is.
 • Verlengen van het geleende speelgoed is 1 maal kosteloos mogelijk mits het speelgoed niet is gereserveerd en kan alleen via de mail worden aangevraagd. Kun je i.v.m. coronaklachten/-quarantaine niet langs komen, dan kan het speelgoed opnieuw voor je verlengd worden. Indien je na het verstrijken van de uitleentermijn de verlenging aanvraagt, wordt er te laat geld berekend vanaf de datum dat het speelgoed ingeleverd moest worden tot de datum waarop je verlengd hebt.
 • Uitgeleend speelgoed kan worden gereserveerd, de vergoeding hiervoor bedraagt € 0,75 per stuk. Zodra het speelgoed binnen is, krijg je bericht. Het speelgoed zal een week voor je gereserveerd blijven. Daarna zal de reservering verlopen.
 • n.v.t. Indien het speelgoed niet schoon wordt ingeleverd, kun je het door onze vrijwilligers laten schoonmaken tegen een vergoeding van € 1,50 per stuk speelgoed of het weer meenemen om thuis schoon te maken.
 • Wijzigingen en/of mededelingen worden bekend gemaakt in de Speel-O-Theek en op deze website.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Speel-O-Theek.