Spelregels

Uitleenregels Speel-O-Theek

 • Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen lid worden.duplo education
 • Het kind is ingeschreven wanneer het inschrijfformulier geheel is ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.
 • De lidmaatschapskaart staat op naam van het kind.
 • Een duplicaatkaart kost € 3,-.

Lidmaatschapskosten

 • voor 1e kind           € 22,50 per jaar
 • voor 2e kind           € 20,00 per jaar
 • voor 3e e.v. kind     € 17,50 per jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Word je lid in de loop van het contributiejaar, dan wordt het lidmaatschapsgeld berekend over de resterende kwartalen/kwartaal.

Uitleen-inname

 • Elk kind mag 2 stuks speelgoed lenen voor een periode van maximaal 3 weken.
 • Het speelgoed wordt bij inname gecontroleerd. Is het speelgoed niet compleet, dan zal het speelgoed voor je worden verlengd zodat je thuis op zoek kunt gaan naar de missende onderde(e)l(en). Wij vragen met klem het speelgoed thuis EXTRA goed te controleren.
 • Het speelgoed dient schoon en gesorteerd te worden ingeleverd.
 • Het speelgoed wordt zonder batterijen uitgeleend en moet ook zonder batterijen weer worden ingeleverd.
 • Bij vermiste onderdelen of beschadigd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd.
 • Voor te laat ingeleverd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd van € 0,10 per dag per stuk. Daarbij tellen alle dagen mee, ook de dagen waarop de Speel-O-Theek gesloten is.
 • Verlengen van het geleende speelgoed is 1 maal mogelijk mits het speelgoed niet is gereserveerd en kan alleen via de mail worden aangevraagd. Indien je na het verstrijken van de uitleentermijn de verlenging aanvraagt, wordt er te laat geld berekend vanaf de datum dat het speelgoed ingeleverd moest worden tot de datum waarop je verlengd hebt. Aan de verlenging zijn geen kosten verbonden.
 • Reserveren van speelgoed is mogelijk: aanvraag hiervoor kun je indienen via de mail. De kosten hiervoor bedragen € 0,75 per stuk. Je ontvangt telefonisch of via WhatsApp bericht van ons wanneer het speelgoed beschikbaar is. Het speelgoed zal een week voor je gereserveerd blijven, daarna zal de reservering verlopen.
 • Indien het speelgoed niet schoon wordt ingeleverd, kan het niet worden ingenomen. Het speelgoed wordt verlengd zodat het speelgoed thuis door het lid goed schoongemaakt kan worden.
 • Wijzigingen en/of mededelingen worden bekend gemaakt in de Speel-O-Theek en op deze website.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Speel-O-Theek.