Spelregels

Uitleenregels Speel-O-Theek

 • Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen lid worden.duplo education
 • Het kind is ingeschreven wanneer het inschrijfformulier geheel is ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.
 • De lidmaatschapskaart staat op naam van het kind.
 • Een duplicaatkaart kost € 3,-.

Lidmaatschapskosten

 • voor 1e kind           € 20,00 per jaar
 • voor 2e kind           € 17,50 per jaar
 • voor 3e e.v. kind     € 15,00 per jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Word je lid in de loop van het contributiejaar, dan wordt het lidmaatschapsgeld berekend over de resterende kwartalen/kwartaal.

Uitleen-inname

Wijzigingen i.v.m. corona-maatregelen zijn rood aangegeven.

 • De openingstijden zijn tijdelijk gewijzigd naar woensdagochtend en donderdagmiddag.
 • Elk kind mag 2 stuks speelgoed lenen voor een periode van maximaal vier weken.
 • De Speel-O-Theek is niet toegankelijk voor leden. Voor uitleen/inname dient een afspraak gemaakt te worden via de afsprakenplanner. Daarbij moet gelijk speelgoed gereserveerd worden. Het speelgoed staat voor je klaar bij ons Toy-To-Go loket aan onze nooduitgang Dr. Damstraat (naast Reflexhal).
 • Het speelgoed wordt achteraf gecontroleerd. Is het speelgoed niet compleet of beschadigd, dan nemen wij telefonisch contact met je op. Indien we je niet kunnen bereiken, ontvang je van ons een WhatsApp-bericht of mail. Een ieder wordt dringend verzocht deze tijd het speelgoed thuis EXTRA goed te controleren.
 • Het speelgoed dient schoon en gesorteerd te worden ingeleverd.
 • Het speelgoed wordt zonder batterijen uitgeleend en moet ook zonder batterijen weer worden ingeleverd.
 • Bij vermiste onderdelen of beschadigd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd.
 • Voor te laat ingeleverd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd van € 0,10 per dag per stuk. Daarbij tellen alle dagen mee, ook de dagen waarop de Speel-O-Theek gesloten is.
 • Verlengen van het geleende speelgoed is 1 maal kosteloos mogelijk mits het speelgoed niet is gereserveerd en kan alleen via de mail worden aangevraagd. Kun je i.v.m. coronaklachten/-quarantaine niet langs komen, dan kan het speelgoed opnieuw voor je verlengd worden. Indien je na het verstrijken van de uitleentermijn de verlenging aanvraagt, wordt er te laat geld berekend vanaf de datum dat het speelgoed ingeleverd moest worden tot de datum waarop je verlengd hebt. Zolang de avondopenstelling niet mogelijk is, zal het speelgoed door de Speel-O-Theek worden verlengd.
 • Speelgoed moet gereserveerd worden via de afsprakenplanner. Daarnaast kan ook uitgeleend speelgoed worden gereserveerd via de mail. Aan alle reserveringen zijn deze periode geen kosten verbonden.  Zodra het uitgeleende speelgoed binnen is, krijg je van ons bericht. Het speelgoed zal een week voor je gereserveerd blijven. Daarna zal de reservering verlopen.
 • Indien het speelgoed niet schoon wordt ingeleverd, kan het niet worden ingenomen. Het speelgoed wordt verlengd zodat het speelgoed thuis door het lid goed schoongemaakt kan worden.
 • Wijzigingen en/of mededelingen worden bekend gemaakt in de Speel-O-Theek en op deze website.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Speel-O-Theek.