Spelregels

Uitleenregels Speel-O-Theek

 • Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen lid worden.duplo education
 • Het kind is ingeschreven wanneer het inschrijfformulier geheel is ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.
 • De lidmaatschapskaart staat op naam van het kind.
 • Een duplicaatkaart kost € 3,-.

Lidmaatschapskosten

 • voor 1e kind           € 20,00 per jaar
 • voor 2e kind           € 17,50 per jaar
 • voor 3e e.v. kind     € 15,00 per jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Word je lid in de loop van het contributiejaar, dan wordt het lidmaatschapsgeld berekend over de resterende kwartalen/kwartaal.

Uitleen-inname

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de benodigde aanpassingen rood aangegeven:

 • Inname/uitleen van het speelgoed is alleen OP AFSPRAAK mogelijk.
 • Elk kind mag 2 stuks speelgoed lenen voor een periode van maximaal vier weken.
 • De Speel-O-Theek is NIET toegankelijk voor leden, de inname en uitleen gaat via een loket bij de nooduitgang aan de Dr. Damstraat (naast de Reflexhal). 
 • Bij de inname wordt het speelgoed niet ter plekke, maar naderhand gecontroleerd/ingenomen en 72 uur in quarantaine gezet voordat het weer de uitleen in gaat.
 • Het speelgoed dient schoon en gesorteerd te worden ingeleverd.
 • Het speelgoed moet zonder batterijen worden ingeleverd.
 • Bij vermiste onderdelen of beschadigd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd. Na onze inname/controle zullen we hierover telefonisch contact met je opnemen. Indien we je niet kunnen bereiken, ontvang je van ons een mail.
 • Voor te laat ingeleverd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd van € 0,10 per dag per stuk. Daarbij tellen alle dagen mee, ook de dagen waarop de Speel-O-Theek gesloten is.
 • Verlengen van het geleende speelgoed is 1 maal kosteloos mogelijk mits het speelgoed niet is gereserveerd en kan alleen via de mail worden aangevraagd. Kun je i.v.m. coronaklachten/-quarantaine niet langs komen, dan kan het speelgoed opnieuw voor je verlengd worden. Indien je na het verstrijken van de uitleentermijn de verlenging aanvraagt, wordt er te laat geld berekend vanaf de datum dat het speelgoed ingeleverd moest worden tot de datum waarop je verlengd hebt.
 • Via de catalogus op deze website kun je keuzes maken voor het te lenen speelgoed. Tijdens de afspraak meld je de beschrijving én het codenummer van het speelgoed waarna de vrijwilliger van de Speel-O-Theek dit ter plekke voor je zal klaarzetten. Tijdens de lockdown is het noodzakelijk het speelgoed van te voren te reserveren via de afsprakenplanner.
 • Uitgeleend speelgoed kan worden gereserveerd, de vergoeding hiervoor bedraagt € 0,75 per stuk. Zodra het speelgoed binnen is, krijg je bericht. Het speelgoed zal een week voor je gereserveerd blijven. Daarna zal de reservering verlopen. Tijdens de corona-crisis is het reserveren van speelgoed gratis.
 • n.v.t. Indien het speelgoed niet schoon wordt ingeleverd, kun je het door onze vrijwilligers laten schoonmaken tegen een vergoeding van € 1,50 per stuk speelgoed of het weer meenemen om thuis schoon te maken.
 • Wijzigingen en/of mededelingen worden bekend gemaakt in de Speel-O-Theek en op deze website.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Speel-O-Theek.