Zintuiglijk materiaal

Het speelgoed met een doorgehaald codenummer is uitgeleend. We proberen de catalogus up-to-date te houden. 

Brandweerauto - Baboam

Code : Z52

Spreekt zinnetjes en maakt geluidjes. Je kunt door de speaker praten.

Waardering: