Afspraak

  • Vanaf 25 september gaan we terug naar de uitleen vóór corona en worden alle toegangsbeperkende maatregelen opgeheven. De winkelmandjes komen te vervallen. Leden hebben toegang tot de Speel-O-Theek via de HOOFDINGANG van het wijkcentrum Reyersdam aan de Reijersdijk 2.
  • De uitleentermijn gaat terug van vier naar drie weken, zodat populair speelgoed weer sneller beschikbaar is.
  • Reserveren van speelgoed kan niet meer via de afsprakenplanner. Wil je speelgoed reserveren, stuur ons een mail met het codenummer én je lidnummer. Kosten voor reserveren zijn weer € 0,75 per stuk speelgoed.
  • De catalogus op onze website wordt niet meer bijgehouden op uitgeleend speelgoed. In de Speel-O-Theek kun je zien of het beschikbaar is en ter plekke een keuze maken.
  • De nooduitgang aan de Dr. Damstraat is weer gesloten.
  • Ingeleverd speelgoed wordt gelijk bij inname gecontroleerd. Je kunt het nieuwe speelgoed pas meenemen als de controle heeft plaatsgevonden.
  • Groot buitenspeelgoed wordt tijdens de openingstijden weer buiten op de gang neergezet.