Spelregels

Uitleenregels Speel-O-Theek

 • Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen lid worden.duplo education
 • Het kind is ingeschreven wanneer het inschrijfformulier geheel is ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.
 • De lidmaatschapskaart staat op naam van het kind.
 • Een duplicaatkaart kost € 3,-.

 

Lidmaatschapskosten

 • voor 1e kind           € 20,00 per jaar
 • voor 2e kind           € 17,50 per jaar
 • voor 3e e.v. kind     € 15,00 per jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Wordt u lid in de loop van het contributiejaar, dan wordt het lidmaatschapsgeld berekend over de resterende kwartalen/kwartaal.

 

Uitleen-inname

 • Elk kind mag 2 stuks speelgoed lenen voor ark van noaheen periode van maximaal 3 weken.
 • Bij de inname wordt het speelgoed gecontroleerd.
 • Het speelgoed dient schoon en gesorteerd te worden ingeleverd.
 • Indien het speelgoed niet schoon wordt ingeleverd, kunt u het door onze vrijwilligers laten schoonmaken tegen een vergoeding van € 1,50 per stuk speelgoed of het weer meenemen om thuis schoon te maken.
 • Het speelgoed moet zonder batterijen worden ingeleverd.
 • Bij vermiste onderdelen of beschadigd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd.
 • Voor te laat ingeleverd speelgoed wordt een vergoeding gevraagd van € 0,10 per dag per stuk. Daarbij tellen alle dagen mee, ook de dagen waarop de Speel-O-Theek gesloten is.
 • Verlengen van het geleende speelgoed is 1 maal mogelijk mits het speelgoed niet is gereserveerd en kan alleen via de mail worden aangevraagd. Indien u na het verstrijken dan de uitleentermijn de verlenging aanvraagt, wordt er te laat geld berekend vanaf de datum dat het speelgoed ingeleverd moest worden tot de datum waarop u verlengd heeft.
 • Uitgeleend speelgoed kan worden gereserveerd, de vergoeding hiervoor bedraagt € 0,75 per stuk. Zodra het speelgoed binnen is, krijgt u bericht. Het speelgoed zal een week voor u gereserveerd blijven. Daarna zal de reservering verlopen.
 • Wijzigingen en/of mededelingen worden bekend gemaakt in de Speel-O-Theek en op deze website.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Speel-O-Theek.