ANBI

Wij zijn voornemens om de beschikking Algemeen nut beogende instelling aan te vragen zodat de Speel-O-Theek over de ANBI-status beschikt. Een voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is op uw belastbaar inkomen.

Wilt u ons direct steunen met een donatie? Neem hiervoor contact op met het bestuur via info@speelotheekhobbelpaard.nl

Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard is een stichting die volledig draait op vrijwilligers. De bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de Speel-O-Theek.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een financiële verantwoording, onze doelstelling en beleid en vindt u in het jaarverslag 2016 en het beleidsplan 2018.

Gegevens:

KvK: 05069800

RSIN: 813626353

Bankrekening: NL10 RABO 0331289407