ANBI

Wij zijn voornemens om de beschikking Algemeen nut beogende instelling aan te vragen zodat de Speel-O-Theek over de ANBI-status beschikt. Een voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is op jouw belastbaar inkomen.

Wil je ons direct steunen met een donatie? Neem hiervoor contact op met het bestuur via info@speelotheekhobbelpaard.nl

Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard is een stichting die volledig draait op vrijwilligers. De bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de Speel-O-Theek.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een financiële verantwoording, onze doelstelling en beleid en vind je in het jaarverslag 2016 en het beleidsplan 2018.

Gegevens:

KvK: 05069800

RSIN: 813626353

Bankrekening: NL10 RABO 0331289407